3.ERZURUM İLİNİN GENEL ÖZELLİKLERİ VE POTANSİYELLERİ

ERZURUM İLİNİN GENEL ÖZELLİKLERİ VE POTANSİYELLERİ

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

ERZURUM İLİNİN GENEL ÖZELLİKLERİ VE POTANSİYELLERİ

1. İLİN ÖZELLİKLERİ

1.1.İlin Genel Tanımı

Erzurum İli 39 10’ - 40 57’ kuzey enlemleri ve 40 15’ -42 35’ doğu boylamları arasında yer almaktadır. Ankara’ya karayoluyla 877 km uzaklıktadır. Mersin Limanına 880 km uzaklıkta olan Erzurum İli, kuzeydoğusunda bulunan Hopa Limanına 290 km, Kuzeybatısında bulunan Trabzon limanına 300 km uzaklıktadır.

Erzurum kuzeyinde Rize, Artvin, batıda Bayburt, Erzincan, güneyinde Bingöl, Muş, doğuda Kars, Ağrı, Ardahan illeri ile komşudur. Erzurum İli Doğu Anadolu Bölgesinin kuzey doğu kesiminde yer alan Erzurum- Kars bölümünün batı yarısını oluşturur. Çoruh, Fırat ve Aras havzalarının başlangıç alanında 25.066 km2’lik alanıyla ülke topraklarının % 3,2 kik kısmını oluşturmaktadır. Ortalama rakımı 1612 metredir. 

Erzurum’un 1042 köyü, 16 bucağı ve Merkez ilçe dâhil olmak üzere 19 ilçesi bulunmaktadır. Bağlı ilçeler; Merkez, Aşkale, Çat, Hınıs, Horasan, Ilıca, İspir, Karaçoban, Karayazı, Köprüköy, Narman, Oltu, Olur, Pasinler, Pazaryolu, Şenkaya, Tekman, Tortum, Uzundere’dir.

 

1.2. Sosyoekonomik Yapı

Erzurum ili yıllık nüfus artış hızı %-0,2- 2,0 arasında seyretmektedir. İlde 1965 yılından sonra nüfus artışının sürekli bir azalma eğiliminde olduğu görülmektedir. Bu durumun en önemli nedenlerinden biri göçtür. 2000 nüfus sayımına göre 937.389 olarak belirlenen toplam nüfusun % 51.40 erkek, % 48,60 kadınlardan oluşmaktadır. Toplam nüfusun 560.551 (%59.80)’ i il ve ilçe merkezinde, 376.838 (%40.20)’i ise köy ve beldelerde ikamet etmektedir.

Nüfusun Cinsiyet ve Yaş Gruplarına Göre Dağılımı

YAŞ

Erkek

Kadın

Toplam

Kişi Sayısı

%' si

Kişi Sayısı

%' si

Kişi Sayısı

%' si

0-09

113082

12,1

104251

11,1

217333

23,2

10-19

114666

12,2

108413

11,6

223079

23,8

20-29

94965

10,1

83639

8,9

178604

19,1

30-39

56606

6,0

54577

5,8

111183

11,9

40-49

40238

4,3

39447

4,2

79685

8,5

50-59

28854

3,1

29515

3,1

58369

6,2

60-+

33788

3,6

35348

3,8

69136

7,4

Toplam

482199

51,4

455190

48,6

937389

100,0

 Kaynak : DİE 2000

Merkezdeki faal iktisadi nüfus 427.841 olup, faal nüfusunun 220.663’sını (%23,5) erkek, 207.178’ini (% 22,1) ise kadın nüfusu oluşturmaktadır.2000 verilerine göre aşağıdaki tabloda görüldüğü gibi Erzurum’da iktisaden faal nüfusun% 75,2‘si (321.606) çalışmamakta olup, % 24,8’i (106.235) çalışmaktadır. Çalışan nüfusun  % 62,3’i (200.375) tarım ve ormancılıkta, geriye kalan % 37,7 ‘u diğer hizmet kollarında faaliyet göstermektedir. (İktisadi Faal Nüfus olarak 20-60 yaş arası alınmıştır.)

İşgücünün İktisadi faaliyet kollarına göre dağılımı (2000)

Sektör Adı

Nüfus

%

Tarım, Avcılık, Ormancılık ve Balıkçılık

200.375

62,3

Sanayi

11.941

3,7

İnşaat

12.139

3,8

Hizmet Sektörü

96.918

30,1

Diğer

233

0,1

Toplam

321.606

100,0

 

Erzurum’da kadın işgücünün büyük çoğunluğu tarım sektöründe çalışmaktadır. Tarımda çalışan kadın işgücünün oranı erkeklerden fazla olmasına rağmen çoğu ücretsiz aile işçisi statüsündedir. Tarımsal istihdam içinde kadın işgücü oranının yüksekliği, özellikle erkek işgücünün geçici-mevsimlik istihdam alanı araması şehirlere göçü destekleyen bir gerçektir.

Göçlerin tamamı sadece ekonomik sebeplerden kaynaklanmayıp, bunun yanında eğitim, sağlık, ulaşım gibi sosyal hizmetlerin yetersizliği gibi farklılıklar da, iller arasında nüfus hareketlerine neden olmaktadır. Erzurum’dan en fazla göç sanayileşmiş illere doğru olmaktadır. Özellikle İstanbul’a büyük bir göç yaşanmış, bunu Bursa, İzmir, Ankara ve Kocaeli takip etmiştir.

Erzurum’ da İlçelere Göre Temel Veriler

 

İspir-Oltu-Olur-Pazryolu-Tortum- Uzundere

Hınıs-Horasan- Karaçoban-Narman-Şenkaya

Merkez-Aşkale-Ilıca-Köprüköy-Pasinler

Çat-Karayazı-Tekman

Tüm İlçeler

TOPLAM

İlçe sayısı                         

6

5

5

3

19

Köy sayısı

285

288

285

177

1.035

Belde Sayısı

6

3

6

1

16

Toplam Nüfus

139.651

180.229

521.398

96.111

937.389

Toplam Şehir Nüfus

55.069

69.039

416.175

20268

560.551

Toplam Kırsal Nüfus

84.582

111.190

105.223

75.843

376.838

Toplam Alan

694.500

579.700

621.000

611.400

2.506.600

Nüfus Yoğunluğu km²

20

31

84

16

37

Toplam Ekili Alan (ha)

27.386

68.390

104.488

15.650

215.914

 

1.2.1.Kişi Başına Gelir

Erzurum’da kişi başına düşen gelir 2007 verilerine göre cari fiyatlarla 1500 $ civarındadır.

 

1.2.2. Eğitim

 

 

ERZURUM

TÜRKİYE

Okul Öncesi

Öğrenci Sayısı

2.179

358.499

Öğretmen Sayısı

92

19.122

Okul Sayısı

84

13.692

İlköğretim

Öğrenci Sayısı

142.430

358.499

Öğretmen Sayısı

5.845

19.122

Okul Sayısı

1.058

13.692

Orta Öğretim (Genel)

Öğrenci Sayısı

21.954

1.963.998

Öğretmen Sayısı

1.013

86.051

Okul Sayısı

39

2.831

Orta Öğretim (Mesleki)

Öğrenci Sayısı

9.402

1.050.394

Öğretmen Sayısı

742

73.998

Okul Sayısı

49

3.681

Yüksek Öğretim

Öğrenci Sayısı

41.758

1.841.546

Öğretmen Sayısı

2.236

78.804

Okul Sayısı

29

1.248

GENEL TOPLAM

Öğrenci Sayısı

217.723

15.693.975

Öğretmen Sayısı

9.928

642.004

Okul Sayısı

1.259

57.569

Kaynak: Milli Eğitim İl Müdürlüğü

 

1.2.3. Sağlık

Sağlık Kuruluşları ve Kapasiteleri

ERZURUM

Devlet Hastanesi

Kurum Hastanesi

Sağlık Merkezi

Sağlık

Ocağı

Sağlık

Evi

Verem

Savaş Dis.

Sayısı

Yatak

Sayısı

Sayısı

Yatak

Sayısı

Sayısı

Yatak

 Sayısı

TOPLAM

7

1250

2

1555

10

115

86

227

4

 

Sağlık Personeli Sayıları

 

Uzman Hekim

Pratisyen Hekim

Diş Hekimi

Hemşire

Sağlık Memuru

Ebe

Eczacı

ERZURUM

439

684

106

1020

773

381

125

TÜRKİYE

15.868

31.462

3.211

45.812

34.974

37.674

779

Kaynak: Sağlık İl Müdürlüğü

 

1.2.4. Ulaşım

Erzurum İlinin ulaşımı karayolu, havayolu ve demiryolu ile yapılmaktadır. İlimizin eski İpek Yolu üzerinde bulunması nedeniyle; karayolu ağırlık kazanmakta olup, Avrupa ülkelerinden Asya ülkelerine yapılan yolcu ve eşya (TIR) taşımaları ilimizden geçen E 80 Karayoluyla yapılmaktadır.

İlimiz; doğuda Kars, Ağrı, Ardahan, batıda Erzincan, güneyde Bingöl ve Muş; kuzeyde ise Bayburt, Rize ve Artvin illeriyle karayolu bağlantısına sahiptir. Erzurum ili sınırları içerisinde 1125 Km. devlet, 563 Km. il yolu olmak üzere toplam 1688 Km. karayolu mevcuttur. İldeki tüm ilçe yoları asfalt yol olup, ildeki toplam 8811 km köy yolu ağının 347 km’ si asfalt, 3353 km’ si stabilize, 2562 km’ si tesviye ve 2549 km’ si ise ham yoldur. Köydes projesi kapsamında 2006 yılında birçok gurup köy yolu asfaltla kaplanmıştır.

İlimiz demiryolu ağı bakımından Erzincan ve Kars illerine direkt bağlantısı bulunmaktadır. İlimiz sınırları içerisindeki demir yolu ağının uzunluğu 200 km’ dir. İl merkezine 8 km mesafede uluslararası hava alanı bulunmaktadır.

Şehirlerarası ve milletler arası otomatik telefon görüşmelerine açık Erzurum’da köylerin tamamında telefon bulunmaktadır.

 

 


İlişkili Makaleler:

Powered By relatedArticle

Yorumlar  

 
-1 #3 2013-10-27 17:08
güzel ama uzun
Alıntı
 
 
-1 #2 2012-05-02 11:12
Bravo Sevgili Mesut ÜNAL Senden başka böyle bir sayfa hazırlayan ve böylesine bilgiler için uğraşan olamaz.Sağlık ve Mutluluklar dileği ile Erzurumdan İsmail.
Not : Köyler Bazında ekonomik durum, coğrafi durum, nüfus, Bitkisel ve hayvansal üretim durumları altyapı durumu ve yapılması gerekenlerin analizinide bekliyoruz.Allaha emanet ol
Alıntı
 
 
0 #1 2011-02-15 17:23
ya tam bilgi verememissinizk i bizde faydanalalım yaaaa
Alıntı
 

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Yorumlar

Üye Giriş Formu
Ziyaretçi Sayacı
132550
BugünBugün15
DünDün61
Bu HaftaBu Hafta136
Bu AyBu Ay15
ToplamToplam132550
IP :54.227.9.98
US
UNITED STATES
US